مشتریان اکسپوننت

مشتریان اکسپوننت

پارادایم گذشته نگر حاضر در لایه های مختلف جامعه ایران سبب شده ایرانی ها تمایل زیادی به پیشینه یا رزومه داشته باشند. در واقع، پیشتر از آنکه بخواهند در خصوص آینده ی همکاری بدانند، می خواهند بدانند چه گذشته ای برای خود و برند دیگران ساخته ای و این را مهمترین معیار قضاوت خود قرار می دهند. البته این موضوع تا حدودی درست است.


نکته مهم و قابل توجه این است که پروژه های ما با مشتریان، در حوزه های مختلف برندینگ در زمانهای مختلف و شرایط متفاوت و همچنین در بخشهای مختلف فرآیند برندینگ صورت گرفته است. بنابراین وجود نام و لوگوی برندها در صفحه مشتریان ما به منزله این نیست که اکسپوننت تنها مشاور و مجری برند آنها و در همه بخشهای فرآیند برندینگ بوده یا هست.


در اینجا برخی از مشتریان ایرانی و بین المللی که بصورت جزئی یا جامع که اکسپوننت در پنج سال گذشته افتخار همکاری با آنها را داشته است می بینید. بدیهی است بخش عمده ای از پروژه های برندینگ ما مربوط به سازمانها، محصولات و برندهای بالقوه ای است که در حال برنامه ریزی برای ورود به بازار هستند و یا اکسپوننت مجوز استفاده از لوگو آنها را در سایت و رزومه ی خود ندارد.