موقعیت های شغلی

موقعیت های شغلی

عنوان شغل رشته تحصیلی حوزه کاری
کارشناس فروش و بازاریابی مدیریت بازرگانی ،مدیریت دولتی ،مدیریت صنعتی ،مهندسی صنایع ،مهندسی کامپیوتر فروش و بازاریابی
کارشناس تبلیغات ارتباطات ،بازاریابی ،روان‌شناسی ،عکاسی ،گرافیک ،مدیریت اجرایی ،مدیریت بازرگانی ،مدیریت دولتی ،مدیریت صنعتی ،مدیریت منابع انسانی فروش و بازاریابی
کارشناس منابع انسانی مدیریت منابع انسانی منابع انسانی و آموزش
کارشناس تحقیقات بازاریابی مدیریت بازرگانی ،MBA ،بازاریابی ،مدیریت اجرایی ،آمار ،اقتصاد فروش و بازاریابی