موقعیت های شغلی

کارشناس تبلیغات

شرح شغل و مسئولیت‌ها

کارشناس تبلیغات در اکسپوننت کسی است که برنامه‌‌های تبلیغاتی شرکت را پیش می‌برد. سناریوی هر تبلیغ، انتخاب رسانه‌ی مناسب، هماهنگی و برنامه‌ریزی فعالیت‌های هنری مرتبط با هر تبلیغ، نیروهای مورد نیاز برای کمپین‌ها و … از جمله کارهایی است که کارشناس تبلیغات باید پیش ببرد.

در این شغل باید

توانایی‌ها و مهارت‌ها


مهارت‌های عمومی


مهارت‌های تخصصی

پیش‌نیاز

مدرک تحصیلی کارشناسی (حداقل) در رشته و گرایش‌های: ارتباطات، گرافیک، عکاسی، بازاریابی، روان‌شناسی و مدیریت سه سال سابقه‌ کار مرتبط


ارسال درخواست همکاری