موقعیت های شغلی

کارشناس فروش

شرح شغل و مسئولیت‌ها

کارشناس فروش در اکسپوننت کسی است که باید مراحل لازم برای شناخت دقیق مشتری بالقوه نسبت به راهکارهای اکسپوننت را اجرا کند.

در این شغل باید

توانایی‌ها و مهارت‌ها


مهارت‌های عمومی


مهارت‌های تخصصی

پیش‌نیاز

مدرک تحصیلی کارشناسی (حداقل) از دانشگاه‌های دولتی در رشته و گرایش‌های: مدیریت بازرگانی ،مدیریت دولتی ،مدیریت صنعتی ،مهندسی صنایع ،مهندسی کامپیوتر


ارسال درخواست همکاری