موقعیت های شغلی

کارشناس منابع انسانی

شرح شغل و مسئولیت‌ها

کارشناس منابع انسانی در اکسپوننت کسی است که تمامی فرایندهای مربوط به حوزه مدیریت منابع انسانی از جمله جذب و استخدام، نگهداشت، انگیزش و توسعه نیروی انسانی را برعهده دارد.

در این شغل باید

توانایی‌ها و مهارت‌ها


مهارت‌های عمومی


مهارت‌های تخصصی

پیش‌نیاز

مدرک تحصیلی کارشناسی (حداقل) دولتی در رشته و گرایش‌های: مدیریت منابع انسانی


ارسال درخواست همکاری