کاتالوگ و بروشور

کاتالوگ و بروشور

مهمترین دلیل برای استفاده ازکاتالوگ همانا قادر ساختن افراد جامعه برای شناخت محصولات و خدمات «بدون نیاز به واسطه» و رویت محصولات و مطالعه آن در «فرصت مناسب» به جهت قابل «حمل و نقل» بودن و همچنین جایگزینی مناسب برای پوستر و دیگر موارد تبلیغاتی است.

از خلق و طراحی کاتالوگ در جهان تبلیغات مدت زیادی نمی گذرد. در اواسط قرن بیستم و با شروع صنعتی شدن جوامع، برندها قادر شدند از طراحی کاتالوگ و طراحی بروشور تبلیغاتی به عنوان یک وسیله تبلیغاتی استفاده و آن را جایگزین دیگر ابزارهای گذشته چون اطلاعیه ها و تراکت های تک رنگ و معرفی های حضوری و کلامی کنند. برندها برای به وجود آمدن انگیزه در مخاطبان، پیشه گرفتن از رقبا و معرفی محصولات و خدمات به بازار هدف، اقدام به خلق شیوه نوینی از تریبون های گرافیکی کردند تا «مخاطبان» بتوانند در فرصت مناسب با مطالعه ی شرح و تصاویری که در این وسیله تبلیغاتی درج شده بود با برند موردنظر آشنا شوند. به وجود آمدن تنوع در تولیدات برای جامعه مصرفی و صنایع نو پای بعد از جنگ جهانی دوم، عرصه تبلیغات را چنان تحت تاثیر قرار داد که محصول تولید شده بدون تبلیغات وسیع، جایی در بازار آن زمان نداشت. به تدریج برای هدایت افکار وسیع جامعه باید چاره ای اندیشیده می شد تا با آن بتوان بازار موجود را از دست رقبا ربود.طراحی کاتالوگ و ایجاد آن وسیله خوبی بود تا مخاطبان بتوانند راغب به خواندن و دیدن تصاویر در جهت آشنایی بیشتر با محصولات تولید شده در زمان کمتری باشند. در اوایل خلق و طراحی کاتالوگ شکل آن به صورت یک برگه پشت و رو بود که به تراکت شبیه بود و روی جلد آن حال و هوای پوستر داشت. در اوایل سال های ۱۹۷۰ میلادی ابعاد آن به صورت استاندارد ۳۰×۲۱ در کشور فرانسه تعریف شد.

اگرچه پس از گذشت چند دهه از ایجاد کاتالوگ، استفاده از این ابزار همچنان محبوبیت خاصی در تمامی صنایع سنتی دارد، لیکن به علت مسائل زیست محیطی همچون حمایت از درختان و جلوگیری از مصرف بی رویه کاغذ، و همچنین پیشرفتهای تکنولوژیک و با روی کار آمدن سایت ها و استفاده ی روز افزون از گوشی های هوشمند، شکل دیگری به خود گرفته است. برندهای مدرن و آینده نگر با توجه به این تغییر و تحولات، برای معرفی خود و محصولاتشان بیشتر از سایت و کاتالوگهای الکترونیکی استفاده می نمایند.


طراحی کاتالوگ و بروشور در اکسپوننت:


تک صفحه تک رو
حداکثر ۵ روز کاری

طراحی
 • دو جلسه مشاوره تلفنی
 • طراحی در قالب ۳ طرح متفاوت
 • سه بار بازبینی طرح انتخابی
 • اجرای پروژه توسط گرافیست

قیمت
 • عکس های اینترنتی ۱۵۰٫۰۰۰ تومان
 • تصویرسازی گرافیکی ۲۵۰٫۰۰۰ تومان
 • عکاسی+گرافیک ۲۹۰٫۰۰۰ تومان به بالا
نحوه اجرا و سفارش
تک صفحه دو رو
حداکثر ۷ روز کاری

طراحی
 • دو جلسه مشاوره تلفنی
 • طراحی در قالب ۳ طرح متفاوت
 • سه بار بازبینی طرح انتخابی
 • اجرای پروژه توسط گرافیست

قیمت
 • عکس های اینترنتی ۲۵۰٫۰۰۰ تومان
 • تصویرسازی گرافیکی ۴۵۰٫۰۰۰ تومان
 • عکاسی+گرافیک ۴۹۰٫۰۰۰ تومان به بالا
نحوه اجرا و سفارش
دولت-سه لت-پمفلت
حداکثر ۱۰ روز کاری

طراحی
 • دو جلسه مشاوره تلفنی
 • طراحی در قالب ۳ طرح متفاوت
 • سه بار بازبینی طرح انتخابی
 • اجرای پروژه توسط گرافیست

قیمت
 • عکس های اینترنتی ۳۰۰٫۰۰۰ تومان
 • تصویرسازی گرافیکی ۵۵۰٫۰۰۰ تومان
 • عکاسی+گرافیک ۴۹۰٫۰۰۰ تومان به بالا
نحوه اجرا و سفارش

۲ تا ۸ صفحه
حداکثر ۱۵ روز کاری

طراحی
 • سه جلسه مشاوره تلفنی
 • طراحی در قالب ۳ طرح متفاوت
 • سه بار بازبینی طرح انتخابی
 • اجرای پروژه توسط گرافیست

قیمت (هر صفحه)
 • عکس های اینترنتی ۱۳۵٫۰۰۰ تومان
 • تصویرسازی گرافیکی ۲۰۰٫۰۰۰ تومان
 • عکاسی+گرافیک ۲۵۰٫۰۰۰ تومان به بالا
نحوه اجرا و سفارش
۹ تا ۲۰ صفحه
حداکثر ۲۰ روز کاری

طراحی
 • چهار جلسه مشاوره تلفنی
 • یک جلسه حضوری در محل مشتری
 • طراحی در قالب ۳ طرح متفاوت
 • سه بار بازبینی طرح انتخابی
 • اجرای پروژه توسط گرافیست

قیمت (هر صفحه)
 • عکس های اینترنتی ۱۰۰٫۰۰۰ تومان
 • تصویرسازی گرافیکی ۱۵۰٫۰۰۰ تومان
 • عکاسی+گرافیک ۲۲۵٫۰۰۰ تومان به بالا
نحوه اجرا و سفارش
۲۱ تا ۴۸ صفحه
حداکثر ۳۰ روز کاری

طراحی
 • پنج جلسه مشاوره تلفنی
 • دو جلسه حضوری در محل مشتری
 • طراحی در قالب ۳ طرح متفاوت
 • سه بار بازبینی طرح انتخابی
 • اجرای پروژه توسط گرافیست

قیمت (هر صفحه)
 • عکس های اینترنتی ۸۵٫۰۰۰ تومان
 • تصویرسازی گرافیکی ۱۲۵٫۰۰۰ تومان
 • عکاسی+گرافیک ۲۰۰٫۰۰۰ تومان به بالا
نحوه اجرا و سفارش
جلد و پشت جلد
حداکثر ۵ روز کاری

طراحی
 • دو جلسه مشاوره تلفنی
 • طراحی در قالب ۳ طرح متفاوت
 • سه بار بازبینی طرح انتخابی
 • اجرای پروژه توسط گرافیست

قیمت
 • عکس های اینترنتی ۳۹۰٫۰۰۰ تومان
 • تصویرسازی گرافیکی ۴۹۰٫۰۰۰ تومان
 • عکاسی+گرافیک ۵۹۰٫۰۰۰ تومان به بالا
نحوه اجرا و سفارش
۱ تا ۸ صفحه
حداکثر ۱۵ روز کاری

طراحی
 • سه جلسه مشاوره تلفنی
 • طراحی در قالب ۳ طرح متفاوت
 • سه بار بازبینی طرح انتخابی
 • اجرای پروژه توسط گرافیست

قیمت (هر صفحه)
 • عکس های اینترنتی ۱۳۵٫۰۰۰ تومان
 • تصویرسازی گرافیکی ۲۰۰٫۰۰۰ تومان
 • عکاسی+گرافیک ۲۵۰٫۰۰۰ تومان به بالا
نحوه اجرا و سفارش
۹ تا ۲۰ صفحه
حداکثر ۲۰ روز کاری

طراحی
 • چهار جلسه مشاوره تلفنی
 • یک جلسه حضوری در محل مشتری
 • طراحی در قالب ۳ طرح متفاوت
 • سه بار بازبینی طرح انتخابی
 • اجرای پروژه توسط گرافیست

قیمت (هر صفحه)
 • عکس های اینترنتی ۱۰۰٫۰۰۰ تومان
 • تصویرسازی گرافیکی ۱۵۰٫۰۰۰ تومان
 • عکاسی+گرافیک ۲۲۵٫۰۰۰ تومان به بالا
نحوه اجرا و سفارش

۲۱ تا ۴۸ صفحه
حداکثر ۳۰ روز کاری

طراحی
 • پنج جلسه مشاوره تلفنی
 • دو جلسه حضوری در محل مشتری
 • طراحی در قالب ۳ طرح متفاوت
 • سه بار بازبینی طرح انتخابی
 • اجرای پروژه توسط گرافیست

قیمت (هر صفحه)
 • عکس های اینترنتی ۸۵٫۰۰۰ تومان
 • تصویرسازی گرافیکی ۱۲۵٫۰۰۰ تومان
 • عکاسی+گرافیک ۲۰۰٫۰۰۰ تومان به بالا
نحوه اجرا و سفارش
۴۹ تا ۱۰۰ صفحه
حداکثر ۴۰ روز کاری

طراحی
 • هفت جلسه مشاوره تلفنی
 • سه جلسه حضوری در محل مشتری
 • طراحی در قالب ۳ طرح متفاوت
 • سه بار بازبینی طرح انتخابی
 • اجرای پروژه توسط گرافیست

قیمت (هر صفحه)
 • عکس های اینترنتی ۸۰٫۰۰۰ تومان
 • تصویرسازی گرافیکی ۱۱۰٫۰۰۰ تومان
 • عکاسی+گرافیک ۱۸۰٫۰۰۰ تومان به بالا
نحوه اجرا و سفارش
۱۰۱ تا ۲۰۰ صفحه
حداکثر ۶۰ روز کاری

طراحی
 • هشت جلسه مشاوره تلفنی
 • پنج جلسه حضوری در محل مشتری
 • طراحی در قالب ۳ طرح متفاوت
 • سه بار بازبینی طرح انتخابی
 • اجرای پروژه توسط گرافیست

قیمت (هر صفحه)
 • عکس های اینترنتی ۷۰٫۰۰۰ تومان
 • تصویرسازی گرافیکی ۹۰٫۰۰۰ تومان
 • عکاسی+گرافیک ۱۵۰٫۰۰۰ تومان به بالا
نحوه اجرا و سفارش
تک صفحه تک رو
حداکثر ۵ روز کاری

طراحی
 • یک جلسه مشاوره تلفنی
 • طراحی در قالب ۳ طرح متفاوت
 • سه بار بازبینی طرح انتخابی
 • اجرای پروژه توسط گرافیست

قیمت
 • عکس های اینترنتی ۱۰۰٫۰۰۰ تومان
 • تصویرسازی گرافیکی ۲۰۰٫۰۰۰ تومان
 • عکاسی+گرافیک ۲۵۰٫۰۰۰ تومان به بالا
نحوه اجرا و سفارش
تک صفحه دو رو
حداکثر ۷ روز کاری

طراحی
 • یک جلسه مشاوره تلفنی
 • طراحی در قالب ۳ طرح متفاوت
 • سه بار بازبینی طرح انتخابی
 • اجرای پروژه توسط گرافیست

قیمت
 • عکس های اینترنتی ۱۸۰٫۰۰۰ تومان
 • تصویرسازی گرافیکی ۳۰۰٫۰۰۰ تومان
 • عکاسی+گرافیک ۴۵۰٫۰۰۰ تومان به بالا
نحوه اجرا و سفارش
جلد و پشت جلد
حداکثر ۵ روز کاری

طراحی
 • دو جلسه مشاوره تلفنی
 • طراحی در قالب ۳ طرح متفاوت
 • سه بار بازبینی طرح انتخابی
 • اجرای پروژه توسط گرافیست

قیمت
 • عکس های اینترنتی ۳۹۰٫۰۰۰ تومان
 • تصویرسازی گرافیکی ۴۹۰٫۰۰۰ تومان
 • عکاسی+گرافیک ۵۹۰٫۰۰۰ تومان به بالا
نحوه اجرا و سفارش
۱ تا ۸ صفحه
حداکثر ۱۵ روز کاری

طراحی
 • سه جلسه مشاوره تلفنی
 • طراحی در قالب ۳ طرح متفاوت
 • سه بار بازبینی طرح انتخابی
 • اجرای پروژه توسط گرافیست

قیمت (هر صفحه)
 • عکس های اینترنتی ۱۳۵٫۰۰۰ تومان
 • تصویرسازی گرافیکی ۲۰۰٫۰۰۰ تومان
 • عکاسی+گرافیک ۲۵۰٫۰۰۰ تومان به بالا
نحوه اجرا و سفارش
۹ تا ۲۰ صفحه
حداکثر ۲۰ روز کاری

طراحی
 • چهار جلسه مشاوره تلفنی
 • یک جلسه حضوری در محل مشتری
 • طراحی در قالب ۳ طرح متفاوت
 • سه بار بازبینی طرح انتخابی
 • اجرای پروژه توسط گرافیست

قیمت (هر صفحه)
 • عکس های اینترنتی ۱۰۰٫۰۰۰ تومان
 • تصویرسازی گرافیکی ۱۵۰٫۰۰۰ تومان
 • عکاسی+گرافیک ۲۲۵٫۰۰۰ تومان به بالا
نحوه اجرا و سفارش

۲۱ تا ۴۸ صفحه
حداکثر ۳۰ روز کاری

طراحی
 • پنج جلسه مشاوره تلفنی
 • دو جلسه حضوری در محل مشتری
 • طراحی در قالب ۳ طرح متفاوت
 • سه بار بازبینی طرح انتخابی
 • اجرای پروژه توسط گرافیست

قیمت (هر صفحه)
 • عکس های اینترنتی ۸۵٫۰۰۰ تومان
 • تصویرسازی گرافیکی ۱۲۵٫۰۰۰ تومان
 • عکاسی+گرافیک ۲۰۰٫۰۰۰ تومان به بالا
نحوه اجرا و سفارش
۴۹ تا ۱۰۰ صفحه
حداکثر ۴۰ روز کاری

طراحی
 • هفت جلسه مشاوره تلفنی
 • سه جلسه حضوری در محل مشتری
 • طراحی در قالب ۳ طرح متفاوت
 • سه بار بازبینی طرح انتخابی
 • اجرای پروژه توسط گرافیست

قیمت (هر صفحه)
 • عکس های اینترنتی ۸۰٫۰۰۰ تومان
 • تصویرسازی گرافیکی ۱۱۰٫۰۰۰ تومان
 • عکاسی+گرافیک ۱۸۰٫۰۰۰ تومان به بالا
نحوه اجرا و سفارش
۱۰۱ تا ۲۰۰ صفحه
حداکثر ۶۰ روز کاری

طراحی
 • هشت جلسه مشاوره تلفنی
 • پنج جلسه حضوری در محل مشتری
 • طراحی در قالب ۳ طرح متفاوت
 • سه بار بازبینی طرح انتخابی
 • اجرای پروژه توسط گرافیست

قیمت (هر صفحه)
 • عکس های اینترنتی ۷۰٫۰۰۰ تومان
 • تصویرسازی گرافیکی ۹۰٫۰۰۰ تومان
 • عکاسی+گرافیک ۱۵۰٫۰۰۰ تومان به بالا
نحوه اجرا و سفارش