راهکار جامع برندینگ

راهکار جامع برندینگ

برندینگ هنر و علم برتری دادن یک نام تجاری است که باعث افزایش اعتبار و شهرت برند در بازار رقابت می شود. اعتبار و شهرت یک برند به طور مستقیم می تواند منجر به فروش بیشتر و قیمت بالاتر محصولات و خدمات شود. برندینگ روش هوشمندانه تجارت و تولید ثروت است. برندینگ متدی سیستماتیک است که نام شرکت، سازمان یا محصولی را در بازار مشخص و یا مشخص تر می نماید و با اعتبار بخشی باعث ایجاد تمایز بین برند با رقبا می شود. به وسیله برندینگ برای محصولات یا خدمات یک شخصیت خلق می شود که مجموعه ای از خصوصیات و تعهدات در قِبل نیازهای مشتریان و مخاطبان برند ایجاد می نماید.شروع فرآیند برندینگ چه زمانی می باشد:

مراحل راهکار جامع برندینگ و یا بازسازی برند به سبک اکسپوننت: