شرکت های بزرگ

شرکت های بزرگ

شرکت ها و سازمان های بزرگ اساسا واحدی برای مارکتینگ، برندینگ و تبلیغات خود تعریف کرده و با اختصاص فعالیتهای ترکیبی به منابع انسانی این واحدها، امور مربوط به آنرا بسته به هنر و تجربه ی عملیاتی مدیرانشان، در راستای برنامه های استراتژیک برند و یا سبد برندشان مدیریت می کنند. علیرغم وجود این دپارتمان ها و یا واحدها در ساختار سازمانی، دلایل متنوعی وجود دارد که باعث میشود مدیران به صورت مقطعی و یا بلندمدت، بخشی از فعالیت های این واحدها را به شرکتی دیگر برونسپاری نمایند. دلایلی همچون نبود تخصص لازم، گران بودن و یا در دسترس نبودن منابع انسانی موردنظر، عدم توانایی در مدیریت منابع انسانی فوق و … منجر به تصمیم مدیران در خصوص انتخاب پیمانکار مناسب برای برنامه ریزی و اجرای بخشی از فعالیتهای برندینگ می شود.


گروه اکسپوننت (برخلاف پیمانکاران رایج)، دلسوزانه و با کوله باری از تجربه ی همکاری های تیمی با برندهای معروف در صنایع مختلف همچون صنعت نرم افزار، آموزش، نفت و گاز، غذا و … آماده پر کردن اثربخش خلاء موجود در فعالیت های برندینگ مجموعه ی شماست. فعالیتهایی همچون کمپینینگ تبلیغاتی، بازسازی سایت فعلی و یا طراحی مجدد آن، تولید محتوای مرغوب برای سایت و صفحه شبکه های اجتماعی، طراحی مجدد ست اداری و … در بخش عناصر برندینگ، و فعالیت های کلان تر همچون ری برندینگ از طریق بومی سازی و پیاده سازی راهکار معماری برند، می تواند آثار بسیار مطلوبی در تمامی بخش های شرکت ها و سازمان های بزرگ به جای گذارد.